Till alla utbildningar

Portföljteori – beräkna risk, avkastning och optimera portföljer

Denna utbildning riktar sig till kapitalförvaltningsrådgivare, private bankers och andra som är intresserade av kapitalförvaltning. Du får lära dig hur portföljteori fungerar, både i teorin och praktiken, hur du kan utvärdera olika placeringsalternativ och hur du sätter ihop optimala portföljer av fonder och enskilda värdepapper. Vi går igenom hur du kan mäta riskerna i en fond, utvärdera en fonds avkastning och hur kursen på aktier och obligationer beräknas. Du får också lära dig olika investeringsstrategier och hur det är möjligt att minska riskerna i en portfölj utan att sänka den förväntade avkastningen.

DU FÅR LÄRA DIG:

 • Olika investeringsstrategier, vad som skiljer dem åt och hur de kan användas i olika sammanhang
 • Hur priset på ett värdepapper beräknas
 • Riskmått på fonder och enskilda värdepapper
 • Hur du kan utvärdera en fond genom både hårda och mjuka nyckeltal
 • Modern portföljteori
 • Grundläggande marknadspsykologi
 • Viktiga begrepp inom kapitalförvaltning
 • Att själv portföljoptimera i en Excel-modell

Förutom teoretiska kunskaper i hur portföljteori fungerar och ökad förståelse för olika begrepp är en viktig del av utbildningen att arbeta med verklighetsbaserade case och övningar då du får tillämpa dessa teorier. Bland annat i en Excel-modell som simulerar hur tillgångarnas olika egenskaper samvarierar med varandra. Detta ger dig förståelse för hur risken och den förväntade avkastningen i en portfölj kan påverkas genom att välja och vikta portföljens tillgångar.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:

Kapitalrådgivare, placeringsrådgivare inom private banking, wealth management och andra som arbetar med eller är intresserade av kapitalförvaltning.

MÅL MED UTBILDNINGEN:

Denna utbildning syftar till att du som deltagare ska få kunskaper i olika investeringsstrategier, hur man kan mäta risker, beräkna avkastning och därigenom skapa optimerade portföljer åt dina kunder eller dig själv.


PROGRAM:

Dag 1

09.00 Välkomnande och introduktion

09.15 Introduktion till portföljteori

Under detta pass går vi igenom de viktigaste begreppen när man sätter ihop en värdepappersportfölj och varför riskspridning är så viktigt:

 • Standardavvikelse
 • Normalfördelningen
 • Samvariation och korrelationskoefficienten
 • Crash Correlations
 • Diversifiering
 • 5-10-40 regeln

10.15 Kaffe

10.35 Modern portföljteori

Under detta pass går vi igenom grunderna i portföljteori, det vill säga hur man ska sätta ihop värdepappersportföljer på ett optimalt sätt utifrån risk och avkastning:

 • Den effektiva fronten och hur man kan maximera avkastningen i förhållande till risk
 • Optimala portföljer

11.30 Lunch

12.30 Priset på ett värdepapper

 • Under detta pass går vi igenom olika värderingsmetoder och vad som bestämmer priset på en aktie och en obligation:
 • Olika värderingsmetoder för aktier som till exempel P/E, Dividend Discount Model och Gordons formel
 • Värdet på en obligation
 • Hur man kan beräkna vilket avkastningskrav man bör ha utifrån den risk man tar (CAPM-formeln)

13.30 Riskmått

Under detta pass går vi igenom olika sätt att mäta risker för ett värdepapper. De mått och nyckeltal vi går igenom är:

 • Standardavvikelse och volatilitet
 • Value at Risk (VaR)
 • Maximum Drawdown
 • Beta
 • Duration
 • Kreditrisk: High Yield och Investment grade
 • Vi går igenom hur man kan hjälpa en diskretionär kund inom Wealth Management/Private Banking att definiera sitt uppdrag när det gäller risknivå

15.00 Kaffe

15.30 Begrepp inom kapitalförvaltning

Här går vi igenom några termer som är vanliga inom kapitalförvaltning så att du lättare kan förstå vad en förvaltare pratar om:

 • Strategisk vs taktisk position
 • Bottom up vs Top down
 • Fundamental vs Teknisk analys
 • Alfa vs Beta exponering
 • Momentum vs Mean reverting
 • Aktielån / blankning / Covered Call

16.00 Investeringsstrategier

Under detta pass går vi igenom olika investeringsstrategier:

 • Static, reactive och anticipatory är olika sätt att fatta beslut
 • Indexförvaltning jämfört med vanlig aktiv förvaltning
 • Smart Beta, det vill säga regelbaserade strategier
 • Olika hedgefondstrategier
 • Investeringsstrategier med speciella teman, till exempel demografi och hållbarhet
 • Aktiv ränteförvaltning, hur går det till?

17.00 Avslut

Dag 2

09.00 Olika mått för utvärdering av fonder

Under detta pass går vi igenom olika sätt att utvärdera fonder. Har de vågat tro på sina ideer och haft en aktiv förvaltning? Har de lyckats? De nyckeltal vi då går igenom är:

 • Tracking Error
 • Active Share
 • Jensens alfa
 • Sharpe-kvot
 • Informationskvot
 • Treynorkvot

10.15 Kaffe

10.35 Utvärderingsmått (forts)

11.00 Är marknaderna effektiva?

Det här passet handlar om den eviga frågan; går det verkligen att slå index/marknaden över tiden? Vi går igenom följande:
 • EMH - Effektiva marknadshypotesen
 • Kan det vara slump att en förvaltare slår index 15 år på raken?
 • Marknadspsykologi (Behavioural finance) har fått ett allt större genomslag på senare år och dessutom belönats med Nobelpris. Det handlar om att vi inte alltid är så rationella när vi fattar investeringbeslut.
 • Overconfidence, anchoring, home-bias etc

11.30 Lunch

12.30 Makroekonomi som prognos

 • Tolka konjunktursignaler och penningpolitik
 • Indikatorer på styrkan i konjunkturen
 • Hur ska vi tolka centralbankerna?
 • Vad har centralbankerna för mål och verktyg att nå dit?
 • Vad kan avkastningskurvans lutning säga oss?
 • Vilka tillgångar brukar gå bäst i olika konjunkturlägen?
 • Investment clock

13.30 Trender vi ser inom kapitalförvaltning

 • AI, fintech och robot-rådgivare
 • Alfa/Beta separering
 • Smart Beta
 • Klimatsmarta fonder

14.00 Interaktiv portföljoptimering i Excel

Vi använder en Excel-modell för att öva den intuitiva förståelsen för portföljteori

14:45 Fika

15.00 Interaktiv portföljoptimering i Excel forts.

15.30 Skapa mervärde
 • Hur välja rätt risknivå?
 • Hantera kundens/dina förväntningar

16.30-17.00 Sammanfattning/ Tid för frågor / Avslut